28.2.14

Pescuitul marin, Scrumbie albastră


Scomber Scombrus, sau Scrumbia albastră, se găseşte maz rar în zona litoralului românesc, în funcţie de temperaturi şi curenţii de apă dulce. 

27.2.14

Pescuitul marin, Scrumbia de mare


Alosa Maeotica, sau Scrumbia de mare poate fi găsită în Marea Neagră iar din primăvară până toamna în Marea Azov. Mai poate fi găsită în lacul Razelm. 

Pescuitul marin, Zarganul


Belone belone, din familia Belonidae, sau Zarganul este un peşte care se găseşte în Marea Neagră, Marea Azov şi Marea Mediterană. Poate fi uşor găsit la vărsarea Dunării. 

26.2.14

Pescuitul marin, Hamsia şi aterina


Peşti care trăiesc în bancuri aterina şi hamsia sunt peşti mici, de până în 10 cm, găsiţi cu uşurinţă în apropierea malului. 

24.2.14

Pescuitul marin, Lufarul


Pomatomus Saltatrix, fam. Pomatomidae, sau Lufarul poate fi întâlnit pe o arie extinsă în mările şi oceanele de pe glob. 

23.2.14

Pescuitul marin, Labanul


Mugil Cephalus, chefalul mare, din familia Mugilidae, cunoscut Labanul, poate fi întâlnit pe o arie extinsă în mările şi oceanele lumii. Pe litoralul românesc poate fi găsit în apropierea malului sau în lacurile Razelm-Sinoe, Lacul Zmeica, Tăbăcărie, Tuzla, Mangalia. 

22.2.14

Pescuitul marin, Stavridul


Trachurus mediterraneus ponticus, din familia Carangidae, cunoscut Stavridul, poate fi găsit cu uşurinţă în Marea Neagră, Marea Azov, Marea Marmara şi bazinul Marii Mediterane. 
Este de dimensiuni mici uşor găsit în apropierea malurilor, dacă apa este caldă sau nu bate vântul. Se hrăneşte cu crustacee, moluşte sau peştişori. 

Pescuitul marin, Calcanul


Scopthalmus Maeoticus, din familia Pleuronectiforme, sau Calcanul poate fi găsit uşor în Marea Neagră sau Marea Azov la adâncimi de aproximativ 100 de metri. Este un peşte plat care creşte între 60 cm. şi un metru, iar în greutatea ajunge la 10 kilograme. 

20.2.14

Pescuitul marin, Strunghilul sau guvid de Marea Neagră


Gobius Melanostomus, din familia Gobiidae, sau Strunghilul, este un guvid de mărime între 15 - 20 de centimentri, găsit pe scară largă în Marea Neagră, 

Pescuitul marin, ChefalulChefalul ajunge la peste 250 de grame şi poate fi găsit pe aproape toate lungile malului românesc al Mării Negre. 

16.2.14

Quando divieto luccio in Romania


Per il 2014, il divieto e stato istituito il luccio ianaurie 15 e il 31 aprile. Poi, le attivita di pesca sono vietate del tutto.

13.2.14

Divieto luccio Romania


Nel 2013, la pesca del luccio e vietata nel periodo 15 gennaio - 31 aprile. E ' la prima volta che il divieto di esercizio.

12.2.14

Divieto di pesca in Romania


Ogni anno, regolamentazione relativa alla conservazione e gestione delle risorse acquatiche vive, l'Agenzia per la pesca e l'acquacoltura ( NAFA ).

10.2.14

Orso caccia in Romania


Orso, Ursus arctos arctos L. e venne ad essere il piu grande in Europa, nel nostro paese e anche per la produzione di danni o vittime tra le persone, perché e una specie protetta.

9.2.14

Chamois caccia in Romania


Chamois, Rupicapra Rupicapra o L. e una delle specie protette in Romania. E ' appena trova sulle cime dei Carpazi, in alta quota.

Deer caccia in Romania


Cervo, Cervus elaphus L. e possono essere trovati piu spesso in montaba e collinare, e nelle pianure o sui fiumi Danubio maulrile.

Jackal caccia in Romania


Jackal o Canis aureus L., apparvero tra le specie cacciabili in Romania solo negli ultimi decenni. E 'piu comune in Dobrogea e il Danubio.

La caccia alla volpe in Romania


Fox, Vulpes vulpes L. e si trova spesso nel paese, essendo un animale esteso a tutto teriroriul.

6.2.14

Deer caccia in Romania


Cervo, Capreolus capreolus o spesso si trovano in Romania. Delta, le pianure, le colline e le montagne.

Caccia al cinghiale in Romania


Caccia al cinghiale e una delle specie tra i piu ricchi in Romania e in grado di soddisfare la parte piu alta del territorio.

Wolfsjagd in Rumänien


Wolf, oder Canis lupus L., ist seit langem ausgestorben hier, aber die Zahlen sind zurückgekehrt.

Bärenjagd in Rumänien


Bär, Ursus arctos arctos L. und kam zu der größten in Europa in unserem Land und auch zu erheblichen Schäden oder Opfer unter Menschen zu produzieren, denn es ist eine geschützte Tierart.

4.2.14

Chamois Jagd in Rumänien


Gemse, Rupicapra Rupicapra oder L. ist eine der geschützten Arten in Rumänien. Es wird kaum auf den Gipfeln der Karpaten gefunden, in großen Höhen.

Jackal Jagd in Rumänien


Schakal Canis aureus oder L., erschien in Rumänien zwischen bejagten Arten nur in den letzten Jahrzehnten . Es ist in der Dobrudscha und der Donau am häufigsten.

Fuchsjagd in Rumänien


Fox, Vulpes vulpes L. und wird oft in dem Land gefunden, dass ein Tier während teriroriul verlängert.

Hirschjagd in Rumänien


Hirsch, Gams oder häufig in Rumänien gefunden. Delta, die Ebenen , die Hügel und Berge.

2.2.14

Wildschweinjagd in Rumänien


Wildschweinjagd ist eine der Arten zu den reichsten in Rumänien und den höchsten Teil des Gebietes zu treffen.

Wenn Hecht Verbot in Rumänien


Für 2014 wurde das Verbot Hecht ianaurie 15 und 31. April gegründet. Dann werden die Fischerei ganz verboten.

Verbot der Donau in Rumänien


Donau, sowie andere spezielle Bereiche , wird auf besondere Schutzmaßnahmen über die Fischerei im Jahr 2014.

Verbot Forellen in Rumänien


Trout haben zwei Schonzeiten für das Jahr 2014, durch den Regierungsbeschluss im Dezember 2013 beschlossen.

Verbot Hecht Rumänien


Im Jahr 2013 wird Hechtangeln im Zeitraum 15. Januar - 31. APRIL verboten. Es ist das erste Mal, das Verbot des Jahres.

Verbot über die Fischerei in Rumänien


Jedes Jahr Vorschriftenerstellung über die Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden aquatischen Ressourcen, die Agentur für Fischerei und Aquakultur ( NAFA ).

Wolf hunting in Romania


Wolf, or Canis lupus L., has long been extinct here, but the numbers have returned.

Bear hunting in Romania


Bear, Ursus arctos arctos L. and came to be the largest in Europe in our country and even to produce significant damage or casualties among peopl, because it is a protected species.

Chamois hunting in Romania


Chamois, Rupicapra Rupicapra or L. is one of the protected species in Romania . It is hardly found on the peaks of the Carpathian Mountains , at high altitudes .

1.2.14

Jackal hunting in Romania


Jackal or Canis aureus L., appeared between species hunted in Romania only in recent decades. It is most common in Dobrogea and the Danube.

Fox hunting in Romania


Fox, Vulpes vulpes L. and is often found in the country, being an animal extended throughout teriroriul.

Deer hunting in Romania


Deer, Capreolus capreolus or frequently found in Romania. Delta, the plains, the hills and mountains.

Hunting wild boar in Romania


Boar hunting is one of the species among the richest in Romania and can meet the highest part of the territory.

When prohibition pike in Romania

For 2014 , the prohibition was established pike ianaurie 15 and April 31 . Then , the fisheries are prohibited altogether.

Prohibition on the Danube in Romania


Danube, as well as other special areas, is subject to special protection measures on fishing in 2014.

Prohibition trout in 2014 in Romania


Trout have two closed seasons for 2014 , established by Government Decision in December 2013.

Prohibition pike Romania 2014


In 2013, pike fishing is prohibited during the period January 15 to April 31. It is the first time the prohibition of the year.

Prohibition on fishing in 2014 in Romania


Every year, rulemaking relating to the conservation and management of living aquatic resources, The Agency for Fisheries and Aquaculture (NAFA ).

Program Iulius Mall Timişoara de Anul Nou

Iată ce program va fi la Iulius Mall Timişoara de Anul Nou: