26.11.17

Pescuit, zone de refacere biologică şi protecţie în 2018


Conform unui ordin publicat de ANPA pentru anul 2018, pescuitul va fi supus unor zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii, astfel: 

Art. 5- Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
 a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
 b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
 c)lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
 d)lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
 e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84
şi confluenţa cu canalul Uzlina, tot timpul anului;
 f) lacul Cuejdel rezervaţie naturală din judeţul Neamţ, tot timpul anului;
 g) pâraiele Iapa, Tarcău şi Sabasa din judeţul Neamţ, tot timpul anului;
 h) braţul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităţilor Sărata-Colun având coordonatele-lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluenţa cu cursul principal al Oltului având coordonatele -lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
 i) braţul secundar al râului Olt din zona localităţii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluenţa cu cursul principal al Oltului având coordonatele- lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
 j) pârâul Neagra din judeţul Suceava între Gura Negrişoarei şi Gura Cristişorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
 k) pârâul Negrişoara din judeţul Suceava între Gura Negrişoarei ţi Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
 l) râul Mureş, tot timpul anului, în zonele:
- curba de la Petelea, având coordonatele 46.44'.7,71"N, 24.42'27,72"E;
- ţeava Glodeni, având coordonatele 46.39'23,12"N, 24.37'30, 31"E;
- Chinari, având coordonatele 46,36'3,18" N, 24.35'30,26" E;
- Chinari la ţeavă, având coordonatele 46.35'50,40" N, 24.35'11,33"E;
-Tg. Mureş amonte baraj priză, având coordonatele 46.33'45,49"N, 24.34'4,41"E;
- Tg. Mureş baraj Ady, având coordonatele 46.32'37,87"N, 24.31'55,30"E;
- Moreşti, "Sub pădure", având coordonatele 46.29'46,72"N, 24.27'5,34"E;
-Cheşani, având coordonatele 46,27'19, 43"N, 24.1'5,85"E;
 m) pârâul Căian de la confluenţa cu pârâul Chişcădaga până la vărsare în râul Mureţ, tot timpul anului;
 n) râul Ponor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;
 o) râul Izvor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;
 p) râul Crişul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
 q) râul Romoşel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
r) râul Valea Luncani de la izvoare până la confluenţa cu râul ştrei, tot timpul anului;
s) râul Densuţ-Galbena de la izvoare până la confluenţa cu Râul Mare, tot timpul anului;
ş) Râul Mare inferior de la lacul Ostrov până la lacul Haţeg, tot timpul anului;
t) râul Mălăieşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
ţ) râul Mişeşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
u) Râul Alb de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
v) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
w) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
x) râul Râuşor de la Păltinei până la confluenţa cu Râul Mare, tot timpul anului;
y) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
a) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciş, tot timpul anului;
bb) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciş până la ieşirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
cc) râul Bătrâna de la izvoare până la confluenţa cu râul Mureş, tot timpul anului;
dd) râul Streiul Mijlociu de la confluenţa cu pârâul Crivadia până la confluenţa cu râul Bărbat, tot timpul anului;
ee) râul Slaşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Cerna, tot timpul anului;
ff) râul Geoagiu de la izvoare până la confluenţa cu râul Mureş, tot timpul anului;
gg) râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval şi 500m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;
hh) râul Someş, localitatea Tămaia,300 m amonte de bacul plutitor (zona "La horincie"), tot timpul anului;
ii) râul Lăpuş, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
jj) râul Someşul Mare, 100 m aval şi 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localităţii Beclean, tot timpul anului;
kk) râul Şieu, 100 m amonte şi 100 m aval şi amonte de la confluenţa cu râul Someşul Mare, tot timpul anului;
ll) râul Mureş, municipiul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" şi " Del Bono", tot timpul anului;
mm) râul Timiş, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier şi podul de beton, tot timpul anului;
nn) râul Timiş, localitatea Şag, 100 m amonte de podul de cale ferată ?i 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
oo) râul Timiş, 300 m aval de podul rutier Albina de pe şoseaua Timişoara- Buziaş, tot timpul anului;
pp) râul Buzău, amonte de confluenţa cu pârâul Dalghiu, tot timpul anului;
qq) pârâul Dalghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
rr) râul Crişul Negru, localitatea Ginta de la punte aval prag Ginta 46°45'5.21"N, 22°4'38.95"E, în aval până la polder Ginta 46°45'36.53"N, 22°3'37.23 "E, tot timpul anului;
ss) râul Crişul Negru, localitatea Râpa, 825 m amonte piză captare 46°44'42.30"N, 21°51'50.98"E în aval până la 500 m priză de captare 46°44'18.79 "N, 21°51'24.92"E, tot timpul anului;
şş) râul Crişul Negru de la balastiera Batăr 46°71'38.67"N, 21°82'56.07"E, în aval până la canton ANIF Batăr 46°70'59.40"N, 21°82'07.11" E, tot timpul anului;
tt)râul Crişul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu 47°1'50.29"N 21°41'37.77"E în aval până la frontiera cu Ungaria 47°1'21.46"N 21°39'33.35"E, tot timpul anului;
uu) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin.(1);
şş) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
uu) pe braţul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
vv) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
ww) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 şi respectiv 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine (în partea vestică, linia ţărmului)
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice ( în ETRS89 ) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" ?i respectiv: 43°45'03,625"; 28°34'50,360"
43°45'22,434"; 28°34'28,744" 43°45'03,712"; 28°35'03,824"
43°46'29,049"; 28°34'51,717" 43°44'53,764"; 28°35'03,754"
43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388"
şi a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;
Art. 6- (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
 a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
 b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
 c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
 a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
 b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Program Iulius Mall Timişoara de Anul Nou

Iată ce program va fi la Iulius Mall Timişoara de Anul Nou: